De Conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que sobre dades seran incorporades al sistema de Tractament titularitat de FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT amb DNI 40829418W i domicili social situat en C / LA PLANA, 25 (25600 ) BALAGUER amb la finalitat d’atendre sobre consultes i remetre-li informació relacionada que pueder ser de super interès. En compliment amb la normativa vigent, FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT informa que les dades seran conservades durante el Plaça estrictament necessari per complir amb els preceptoria esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que sobre dades no han Estat modificats, que vostè es va comprometre a notificar-nos qualsevol variació i que tenim super Consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per ells que FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT es va comprometre a adoptar Totes les Mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquen sense dilació Quan Siguin inexactes.

D’ACORD amb els Drets que li confiï el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercitar els Drets d’accés, rectificacions, limitacions de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de sobre dades de caràcter personal així com del consentiment prestació per al Tractament dels mATEIXOS, dirigint sumi petició a l’adreça postal indicada més arriba o al correu electrònic info@brodatspaquita.com

Al seu torn, l’informem que puede contactar amb el delegat de Protecció de Dades de FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades Vostè accepta la política de privacitat de FRANCISCA BOTIGUE PUIGPELAT